Kontaktuppgifter pedagogisk personal

Fredrik Allgulin, elevassistent
fredrik.allgulin@kungsbacka.se

Cecilia Bark, lärare år 4-6
cecilia.bark@kungsbacka.se

Erik Björner, lärare år 6-9
erik.bjorner@kungsbacka.se

Carle Bremell, lärare år 4-6
carl.bremell@kungsbacka.se

Marie Bovin, fritidsledare
marie.bovin@kungsbacka.se

Gitta Bunse, fritidspedagog
gitta.bunse@kungsbacka.se

Annie Bäck, fritidspedagog
annie.back@kungsbacka.se

Christel Centerwall, fritidsledare/café
christel.centerwall@kungsbacka.se 

Josefin Damm, lärare år F-3
josefin.damm@kungsbacka.se

Inger Eixmann, lärare år F-3
inger.eixmann@kungsbacka.se

Jennifer Ekblad, barnskötare
jennifer.ekblad@kungsbacka.se 

Magdalena Ekman, fritidspedagog
magdalena.ekman@kungsbacka.se 

Jan-Erik Eriksson, lärare slöjd
jan-erik.eriksson@kungsbacka.se

Annette Fischer, lärare 7-9
annette.fischer@kungsbacka.se

Claes Gordon, fritidsledare 
claes.gordon@kungsbacka.se

Anders Hackzell, lärare 6-9
anders.hackzell@kungsbacka.se 

Lena Hanevik, elevassistent
lena.hanevik@kungsbacka.se

Sofia Helgesson, lärare F-3
sofia.helgesson@kungsbacka.se 

Charlotte Henningsson, förskollärare
charlotte.henningsson@kungsbacka.se 

Bente Houe, lärare bild
bente.houe@kungsbacka.se

Erik Isaksen, lärare 4-9
erik.isaksen@kungsbacka.se

Maria Johansson, förskollärare
maria.c.johansson@kungsbacka.se 

Mats Johansson, lärare musik
mats.m.johansson@kungsbacka.se

Robert Johansson, lärare 7-9
robert.johansson@kungsbacka.se

Ronald Johansson, förskollärare
ronald.johansson@kungsbacka.se

Ann-Britt Johnsson, barnskötare
ann-britt.johnsson@kungsbacka.se 

Jessica Korth, lärare 4-9
jessica.norberg-korth@kungsbacka.se 

Jonas Larsson, lärare år 4-9
jonas.larsson@kungsbacka.se

Åse Mannebratt, lärare 4-9
ase.mannebratt@kungsbacka.se

Lotta Meijer, lärare F-3
charlotta.meijer@kungsbacka.se

Helen Orshammar, lärare 4-6
helen.orshammar@kungsbacka.se 

Angela Otbäck, fritidsledare
angela.otback@kungsbacka.se

Stina Petersson, lärare 4-9
stina.petersson@kungsbacka.se 

Katarina Schroeder, lärare F-3
katarina.schroeder@kungsbacka.se 

Åsa Stränggård, lärare 7-9
asa.stranggard@kungsbacka.se

Maud Söderstedt, speciallärare
maud.soderstedt@kungsbacka.se

Camilla Tennby, specialpedagog
camilla.tennby@kungsbacka.se

Lourans Toma, fritidsledare
lourans.toma@kungsbacka.se

Helena Wannerbratt, lärare F-3
helena.wannerbratt@kungsbacka.se 

Hanna Wennerhill, lärare år 4-9
hanna.wennerhill@kungsbacka.se

Christel Åhlund, förskollärare
christel.ahlund@kungsbacka.se