Om oss

Fullriggaren Malevik startade sin verksamhet 1992 och består idag av två skolenheter som är uppdelade F-5 samt år 4-9. Vi har idag två ålderintegrerade hemvister (F-1), resterande årskurser är ålderhomogena. 

För de som behöver omsorg före och efter skoltid erbjuder vi detta inom vår fritidsverksamhet. Fritids är uppdelat i åren F-1, 2-3 samt en fritidsklubb för elever i år 4-6. 

Inom enheten ryms också fem förskoleavdelningar som arbetar med åren 1-5. Avdelningarna är uppdelade på två hus som ligger inom skolenheten.

På Fullriggaren Malevik lär vi för livet, med glädje!