MUC

Under drygt 20 år har Studieförbundet Bilda Väst och Fullriggaren bedrivit musikundervisning utanför den samlade skoldagen. Vid starten var Christer Andréas drivande kraft i skolan, tillika anställd i skolan. När Christer slutade drevs musikundervisningen vidare med andra lärare och samordnare mellan MUC och Bilda.  Lärarna som undervisade har inte alltid varit anställda i skolan men samordnaren var i olika omfattning anställd i skolan.

För att bedriva undervisningen har krävts att deltagaravgift tas ut för att betala löner då verksamheten inte ingår i skolans åtaganden. Lönerna har hållits i nivå med andra musikskolor, men har efterhand halkat efter. Bilda har alltid haft högt ställda krav på lärarnas pedagogiska och musikaliska förmåga att undervisa eleverna. Vi har höjt avgifterna vid några tillfällen vilket inneburit färre elever. Vi kan konstatera att vi trots detta inte får ekonomin i balans. De senaste 5 terminerna har Bilda satsat c:a 220.000:-  i undervisningen och haft Andreas Ålöv anställd för att driva ett projekt för att öka elevantalet och få en hållbar finansiering. Detta projekt löper ut denna termin och avslutas därmed.

Bilda vill gärna fortsätta verksamheten men för att kunna fortsätta kommer vi behöva höja avgifterna till 2.500:- för 14 lektioner á 23 minuter samt 2.200:- för 14 grupplektioner á 45 minuter med 2 elever i gruppen. Vidare kommer syskonrabatter att försvinna då läraren naturligtvis kostar lika mycket oavsett om eleverna är syskon eller inte. Ett nystartat musikskolearbete i Kullaviks Montessoriskola har 30 elever enligt ovan angiven kostnad.

Vi vill nu lämna ut denna information om situationen och vill få er intresseanmälan senast 10 augusti för att kunna gå vidare med denna uppskattade undervisning. Vi kommer att övergå till webbanmälan för denna verksamhet och det blir viktigt de tider som anges för intresseanmälan hålls för att kunna planera undervisningen lärar- och lokalmässigt. Till vilken adress återkommer vi till för dem som angett intresse av att delta i undervisningen.

Mer information och anmälan till musikunderviningen

         

Alingsås 25 maj 2015 

         

Gunnar Ålöv
Musikskolesamordnare
Studieförbundet Bilda Väst
Göteborgsvägen 12
441 32  Alingsås
Tel: 0322-795 84