Aktiviteter läsåret 2016/2017

Yrkesbussen 14 september

Yrkesprogrammen på Elof Lindälv och Aranäsgymnasiet erbjuder grundskolorna ett besök av en lastbil lastad med yrkesprogram och därmed olika yrken.

De vill bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund (läroplan) genom att visa upp den mångfald av yrken som finns om man går ett yrkesprogram på gymnasiet.

Lärare och elever från yrkesprogrammen på Elof Lindälv- och Aranäsgymnasiet kommer att närvara för att kunna svara på frågor från elever gällande deras kommande gymnasieval samt vilka yrkesutgångar detta kan medföra.

Föräldrainformation  åk 9  26 september

Information och samtal om det kommande gymnasievalet i aulan på Elof Lindälvs gymnasium kl. 18:00-19:30. Se separat inbjudan

Gymnasiedagarna 4-6 oktober

Gymnasiedagarna, en årligt återkommande mässa för elever som står inför sitt gymnasieval. Här ges de möjlighet att möta såväl regionens skolor samt skolor med riksintag.

På Gymnasiedagarna finns också möjlighet att träffa representanter från arbetslivet och prata om yrken och hur olika branscher ser ut.

 www.gymnasiedagarna.se

Framtidståget 15 november

Framtidståget arrangeras av Framtidsvalet som kommunicerar information mellan elever, föräldrar, Studie- och yrkesvägledare, skolor, företag, kommuner, myndigheter och organisationer gällande utbildningar och yrkesval. 

Framtidståget är ett 60 minuters inspirationstillfälle för att få eleverna att börja tänka i yrken och inte bara i gymnasieprogram.

Timmen består av branschfilmer, tävling, en-två inspiratörer från någon bransch/företag och annan inspiration!

De vill även visa eleverna var det finns goda chanser till jobb i framtiden!

www.framtidsvalet.se

EuroSkills, yrkes-EM 1-3 december

Den 1-3 december slår Svenska Mässan upp portarna för EuroSkills, yrkes-EM, i Göteborg. Då kommer 450 deltagare från hela Europa för att tävla i yrkes-EM och samtidigt visa upp sitt yrke. På EuroSkills kan ni titta, prova, fråga och lära er mer om olika yrken och karriärvägar.  Evenemanget erbjuder en helt unik chans för ungdomar, föräldrar och arbetssökande att lära sig mer om olika jobb och utbildningar.

www.euroskills2016

Kort animerad film om EuroSkills:  https://youtu.be/oYIkxv4QvFU
Alla har talanger : https://youtu.be/a9vxk9SxRos