Värdegrund

Glädje

Jag låter glädje och lust finnas med under hela min dag
Jag hjälper till att sprida glädje

Ansvar

Jag tar ansvar för mina handlingar
Jag följer de regler vi har på skolan

Medmänsklighet

Jag tar hand om och bryr mig om andra
Jag försöker förstå hur andra k'nner och tänker
Jag är en god kamrat

Trygghet

Jag är inte rädd för någon på skolan
Jag blir accepterad för den jag är
Jag känner kamratskap

Lärande

Jag vill utvecklas och lära mig nya saker
Jag får möjlighet att utvecklas efter egen förmåga

Respekt

Jag vet att alla människor är lika värda
Jag möter andra med hänsyn och omtanke