Inflytande

När barnen får vara med och sammarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen ska finnas med som grund när vi planerar verksamheten.

Du som är förälder kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldrmöten