Läsårstider och skolans studiedagar

Via länken hittar du information om det gemensamma läsårstiderna för Kungsbacka kommunala skolor.

Läsårstider Kungsbacka kommunala skolor

 

Höstterminen startar 2017-08-21       

Förutom de dagar som framgår av den kommungemensamma informationen har vi två dagar då förskoleklass och grundskolan har studiedag och  begränsat öppet på fritidshemmen.

Furulids egna studiedagar

14:e augusti. Begränsat öppet på fritidshemmen innebär att vi har ordinarie verksamhet stängd men öppet vid behov. Det kan innebära annan personal och lokal än annars. Har era barn behov av omsorg de här två dagarna, meddela det till furulidsskolansfritidshem@kungsbacka.se så fort ni kan.

14 november stänger skolan den ordinarie verksamheten. Det innebär att personalen är upptagen i kompetensutveckling och om ert barn behöver omsorg, så erbjuds det på annat vis. För att förbereda med mat och personal behöver vi i så fall ha kännedom om osorgsbehovet (namn, tid, specialkost) senast den 27:e oktober. Ni meddelar det till Furulidsskolan@kungsbacka.se