Praktisk information

Furulidskolans uppdrag är att tillsammans med föräldrarna förbereda eleverna väl inför högstadiet. Och ett framtida liv som goda samhällsmedborgare så väl kunskapsmässigt som socialt.

Det ska vara roligt att gå i skolan men det kommer också att kräva ansträngningar av barn, föräldrar och skolans personal. För att barnen ska utvecklas socialt och kunskapsmässigt.

Skolans läxpolicy

Skolskjuts

Till skolan åker eleverna skolskjuts. När det är lovdag eller studiedag går det inga bussar. Elever som har rätt till skolskjuts enligt kommunens skolskjutsregler får färdbevis vid terminsstart utan särskild ansökan.

Via länken nedan hittar du mer information om regler för att få skolskjuts samt bussarnas tidtabeller med kontaktuppgifter till bussbolagen.

Skolskjutsregler och tidtabeller för bussar

Sjukanmälan och frånvaro

När eleven är sjuk anmäler du som vårdndshavare frånvarorapportering till respektive fritids avdelning

Svanen: 0300-83 56 46

Svalan: 0300-83 56 44

Vingen: 0300-8356 47

Falken: 0300-83 56 48

Havsörnen: 0300-83 56 45

Du kommer till ett hälsningsmeddelande och därefter knappar du in elevens personummer med 10 siffror. Du ska anmäla frånvaro för varje dag. För att frånvaron ska registreras för samma dag måste du ringa före kl 0800 på morgonen. Om du ringer eftr 12.00 kommer frånvaron att registreras för följande dag.

Mat, lunch

Vad blir det för lunch?

Du kan också se skolornas menyer via mobilappen Skolmaten. Den är helt gratis att ladda hem till respektive telefon och nås på telefonen via Appstore för Iphone, Google play för Samsung, HTC, Sony Ericsson med flera, eller Windowsstore för Nokia

Mer information om skolmaten i Kungsbacka, hur vi bestämmer maten och hur vi gör den med mera hittar du via länken nedan

Skolmat i Kungsbacka

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole- och skolbarn. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall.

Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler en skada via länken nedan

Kungsbacka kommuns olycksfalls försäkring