Läsårstider och skolans studiedagar

Läsårstider med datum för skolstart, avslutning och lovtider fastställs varje år av politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola. Beslut om kommande års läsårstider fastställs normalt någon gång i oktober - november. Du hittar de kommungemensamma läsårstiderna via denna länk

Gemensamma läsårstider för Kungsbacka kommunala skolor.

Förutom gemensamma studiedagar kan skolorna ha egna studiedagar.

Förändrad skolbarnsomsorg vid studiedagar
Vissa dagar har vi gemensam utbildning för alla våra medarbetare, alla barn som behöver omsorg dessa dagar kan få detta men vi ordnar den på annat sätt än normalt. Meddela rektor om du behöver omsorg dessa dagar.

Gällingeskolans studiedagar VT-17

 • Måndag 9/1  - Gemensam studiedag samt stägningsdag
 • Onsdag 1/2 - Studiedag på skolan. Fritids är öppet som vanligt
 • Sportlov vecka 7 - Fritids är öppet som vanligt
 • Påsklov vecka 15 -  Fritids är öppet som vanligt
 • Fredag 26/5 - Lovdag, fritids är öppet som vanligt
 • Måndag 5/6 - Lovdag, fritids är öppet som vanligt
 • Fredag 16/6 - Skolavslutning

Gällingeskolans studiedagar HT-17

 • Måndag 14/8 är det studiedag samt stängningsdag
 • Skolan startar måndag 21/8 kl 08.00
 • Tisdag 12/9 är det studiedag på skolan. Fritids är öppet som vanligt. Denna dag kommer höstens utvecklingssamtal att äga rum
 • Fredag 22/9 är det studiedag på skolan. Fritids är öppet som vanligt.
 • Höstlov vecka 44 Fritids öppet alla dagar med undantag av tisdag
 • Tisdag 31/10 är det studiedag samt stängningsdag
 • Höstterminens sista dag är torsdag 21/12

Ledighet och skolplikt
Enligt skollagen kan en skolpliktig elev få ledigt en kortare tid för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet menas ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet men rektor kan också ha gett annan, till exempel elevens mentor, rätt att bevilja ledigheten. Om du behöver ansöka om ledighet ska du använda vår blankett.

Blankett för ansökan om ledighet