Läsårstider och skolans studiedagar

Läsårstider med datum för skolstart, avslutning och lovtider fastställs varje år av politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola. Beslut om kommande års läsårstider fastställs normalt någon gång i oktober - november. Du hittar de kommungemensamma läsårstiderna via denna länk

Gemensamma läsårstider för Kungsbacka kommunala skolor.

Förutom gemensamma studiedagar kan skolorna ha egna studiedagar.

Förändrad skolbarnsomsorg vid studiedagar
Vissa dagar har vi gemensam utbildning för alla våra medarbetare, alla barn som behöver omsorg dessa dagar kan få detta men vi ordnar den på annat sätt än normalt. Meddela rektor om du behöver omsorg dessa dagar.

Gällingeskolans läsårstider och studiedagar VT-18

Måndag 5/2 Studiedag på skolan. Fritids är öppet som vanligt
Onsdag 7/2 Föräldraråd på Gällingeskolan, kl 17.30
Vecka 7 Sportlov. Fritids är öppet som vanligt
Vecka 11-20 Nationella prov åk 3. Ledighet beviljas ej för åk 3 under denna period
Fredag 9/3 Studiedag på skolan. Fritids är öppet som vanligt
Vecka 14 Påsklov. Fritids är öppet som vanligt. Skolan startar måndag 9/4
Måndag 30/4 Lovdag – Valborg. Fritids är öppet som vanligt
Tisdag 1/5 Lovdag. Hela skolan är stängd
Torsdag 10/5 Lovdag - Kristi himmelsfärds. Hela skolan är stängd
Fredag 11/5 Lovdag. Fritids är öppet som vanligt
Onsdag 6/6 Lovdag – Sveriges nationaldag. Hela skolan är stängd
Fredag 15/6 Skolavslutning
Måndag 18/6 Studiedag samt stängningsdag. Hela skolan är stängd

 

Ledighet och skolplikt
Enligt skollagen kan en skolpliktig elev få ledigt en kortare tid för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet menas ledighet upp till tio dagar per läsår. Det är rektor som beslutar om ledighet men rektor kan också ha gett annan, till exempel elevens mentor, rätt att bevilja ledigheten. Om du behöver ansöka om ledighet ska du använda vår blankett.

Blankett för ansökan om ledighet