Foto: Ingela Knabe Foto: Ingela Knabe Hedeskolan har belönats med Grön flagg för sitt miljöarbete. Foto: Ingela Knabe Foto: Ingela Knabe

Hedeskolan

Hedeskolan är en F-9-skola belägen i norra delen av Kungsbacka och ingår i pedagogiskt område Centrum. På skolan finns ca 550 elever och ett 60-tal pedagoger.