Foto: Fredrik Ajell

Om oss

Hedeskolan har elever från förskoleklass till år 9. Skolan har cirka 550 elever.
Vi har fritidshem och fritidsklubb. Här erbjuder vi elever omsorg före och efter skoltid. Personalen arbetar i arbetslag. 

På Hedeskolan arbetar vi för att alla barn ska känna trygghet och arbetsglädje. Verksamheten utgår från varje barns behov. 

På Hedeskolan skall alla – unga såväl som vuxna, känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Ingen skall behöva bli utsatt för någon form av diskriminering eller annan kränkande behandling.