Stiftelsen Ann-Sophie och F.C. Hallgrens och Britten och Gunnar Gagnells fond

Fondens syftar att stötta till utbildning. Stödet ska gå till ungdomar från Kungsbacka kommun som går gymnasiet eller har kommit in på en högre utbildning och som bedöms ha särskilt behov av ekonomiskt stöd. Stipendiaterna för våren 2018 är nu utsedda och har meddelats.

Ändamål

Fondens ändamål skall vara att främja utbildning av sådana ungdomar från Kungsbacka kommun, företrädesvis från Kungsbacka församling, som genomgår gymnasieskola eller inskrivits vid universitet, högskola eller motsvarande läroanstalter för högre utbildning och som bedömes ha särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Ansök 1 februari eller 15 september

Högst 10 000 kronor per termin delas ut för studerande vid universitet eller högskola och högst 5 000 kronor per termin för studerande vid gymnasium. Du behöver därför i din ansökan motivera med ord och dokument, varför du har ett särskilt behov av ekonomiskt stöd. Besked om vilka som får stipendium brukar inte meddelas till stipendiaterna förrän i maj.

Ansökan

Ansökningsdatum är 1 februari och 15 september. De senaste åren har dock stipendiet endast delats ut under vårterminen. Stipendiet söker du via blanketten ovan.

Beslut om stipendiater för vårens ansökningar fattas först i maj månad. När styrelsen har fattat sitt beslut får stipendiaterna ett brev med information om tilldelningen.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 849400-4776.

Kontakta gärna