Stiftelsen Ada Anderssons fond

Räntan ska användas till vård av och understöd till cancersjuka inom kommunen, i första hand till sådana som är i behov därav men inte kunnat påräkna att få utgifterna bestridna eller utfå hjälp av allmänna medel.

Ansök senast 31 oktober

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-1618.

Kontakta gärna