Stiftelsen Asta och Anders Brattströms stipendiefond

Fonden skall användas till att årligen dela ut ett stipendium i gåva till elev som under året gjort särskilt goda prestationer i sång och/eller musik inom Kulturskolans verksamhetsområde. Stipendiet kan ej sökas, musiklärarna nominerar.

Ej sökbar för allmänheten

Stipendiet skall användas som hjälp till fortsatta studier och förkovran efter fullgörande av grunskolestudierna.

Stipendiet går inte att söka. Musiklädarna nominerar elever enligt de kriterier som står i ändamålet.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-1741.