Stiftelsen Asta och Anders Brattströms stipendiefond

Fonden ska användas till att årligen dela ut ett stipendium i gåva till elev som under året gjort särskilt goda prestationer i sång och/eller musik inom Kulturskolans verksamhetsområde.

Ej sökbart för allmänheten

Stipendiet ska användas som hjälp till fortsatta studier och förkovran efter fullgörande av grundskolestudierna. 

Går ej att söka av allmänheten, musiklärarna nominerar elever enligt de kriterier som står i stiftelsens ändamål.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-1741.