Stiftelsen rektor Kurt Christianssons fond

Fondens ändamål är att främja och utveckla den goda andan vid Aranäsgymnasiet. Den disponibla avkastningen skall vartannat år delas ut till personalen och vartannat år till eleverna vid Aranässkolans gymnasium. Utdelas till enskilda eller grupper som genom idéer, initiativ, arbeten eller arrangemang handlat i stadgarnas anda.

Förslag inhämtas från personalsidan en året och elevsidan andra året enligt stadgarna. Utdelas av rektor vid Aranäsgymnasiet i samråd med skolkonferensen eller dess motsvarighet. Det går alltså inte att söka medel ur fonden.

Utdelas i juni i samband med skolavslutning.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-2087.

Kontakta gärna