Stiftelsen Olga och Elof Lindälvs Stipendiefond

Stipendierna skall användas som stöd till enskild elev eller grupp av elever som gjort särskilt goda prestationer inom konst, litteratur, teater och musik. Stipendierna kan även används för genomförande av grupparbeten, studieresor mm i ovannämnda bestämmelsers anda. Avsedd för elever vid Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka kommun

Ej sökbar för allmänheten

Lärare på Elof Lindälvs gymnasium nominerar mottagare stipendiater eller ansöker om medel enligt de kriterier som står i ändamålet. 

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 849400-6599.