Stiftelsen Oscar B Johanssons Donation

Räntan skall användas till premier och hjälp åt skötsamma jordbrukare eller vad som annars kan gagna denna näring inom Frillesås socken.

Ansök senast: 31 oktober

Utdelas senast: 15 december

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-1675.

Kontakta gärna