Stiftelsen Kungsbacka kommuns skolfond

Belöning eller uppmuntran åt elev eller elevgrupper som visat god kamratanda. Belöning till elev eller elevgrupper som arbetat för eller på annat sätt stimulerat aktiviteter i elevvårdande syfte såväl inom som utom skoldagen. Hjälp åt elev eller elevgrupper vid studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Förvärv av materiel för elevaktiviteter.

 FGN §97/99 – tills vidare skall hela avkastningen tillfalla elever på särkolan.(Permutation 1980 av 22 äldre fonder, 1996 ytterligare 8 samt 1998 ytterligare 1 fond)