Stiftelsen Kungsbacka kommuns socialfond

Fonden riktar sig till "Behövande barnfamiljer och äldre personer för trivsel och trevnad genom gåvor, förplägnad eller utsmyckning vid ålderdomshem eller motsvarande".

Ansök senast 31 mars

Utdelning av medel från stiftelsen Socialfonden delas mellan två nämnder, Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg.

Vård & Omsorg beslutar om utdelning ojämna år och Individ & Familjeomsorg beslutar om utdelning jämna år.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 802480-2061.