Stiftelsen kapten Menns fond för tekniskt studerande

Medel ur stiftelsen kapten Menns fond delas ut till någon behövande inom Kungsbacka född yngling som efter att med vitsord om sedlighet, flit och utmärkta anlag för tekniska (mekaniska) yrken, vid teknisk skola studerar vidare (förvärvar ökade kunskaper).

Ansök senast 31 mars

Lämna in din ansökan till Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun senast den 31 mars.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg utser innan 30 juni vem som får pengar ur stiftelsen.

Du kan skriva ut blanketten för ansökan eller hämta den i kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset. Du kan också beställa ansökningsblankett från Individ & Familjeomsorg, telefon 0300-83 45 19.

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen med nummer 802480-1592.

Välkommen med din ansökan!