Tage Larssons stiftelse för behövande i Kungsbacka kommun

Tage Larssons stiftelse delar varje år ut pengar i gåva till behövande med psykisk, fysisk eller social funktionsnedsättning, som lever under knappa omständigheter, i Kungsbacka kommun.

Ansök senast 31 mars

Lämna in din ansökan till Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun senast den 31 mars.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg utser innan 30 juni vem som får pengar ur stiftelsen.

Du kan skriva ut blanketten för ansökan eller hämta den i kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset. Du kan också beställa ansökningsblankett från Individ & Familjeomsorg, telefon 0300-83 45 19.

Välkommen med din ansökan!

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen med nummer 849400-8090.

Kontakta gärna