Bidrag folkhögskola

Bidrag för skolmåltider och fria läromedel kan utgå till elever vid folkhögskola. Ersättningen kan sökas från och med höstterminen det år eleven fyller 18 år till och med vårterminen då eleven fyller 20 år. Bidraget avser elever som studerar på gymnasienivå och som ej har ett slutbetyg från gymnasiet.

Under 2014 betalas ersättning för skolmåltider med 860 kronor per termin och ersättning för läromedel med 2 650 kronor per termin.

Ersättning betalas ut direkt till elev/vårdnadshavare omkring den 25 februari och den 25 oktober.

Ansökan

Bidraget söker du på särskild blankett som finns under Tjänster och blanketter.

Kontakta gärna