Ansökan om bidrag för inkluderande verksamhet

Föreningen/organisationen kan få upp till 20 000 kronor per aktivitet. En och samma förening/organisation kan söka pengar till flera olika aktiviteter/projekt. 

Storleken på bidraget beräknas på de extra kostnader som aktiviteten/projektet medför. Avser föreningen/organisationen att genomföra ett mer omfattande projekt kontakta förvaltningen för Kultur & Fritid.

Bidraget måste sökas innan projektet startar och går inte att söka i efterhand.

Ansökan ska vara godkänd av föreningens/organisations styrelse.

Vi tar emot ansökningar löpande.

Nedanstående uppgifter kommer att behandlas i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvarig är nämnden för Fritid & Folkhälsa, Kungsbacka kommun, PUL. En inskickad ansökan är en allmän handling.

Fyll i ansökan

* Obligatoriska uppgifter
Ansökan är godkänd av föreningens/organisationens styrelse *