Foto: Bildarkivet.se/Björn Svensson Miljöpristagare 2013 var föreningen Kungsbacka Trädgårdsvänner. Foto: Cecilia Fors Foto: Hanna Ståhl