Foto: Victor Ek Foto: Victor Ek Foto: Hanna Ståhl

Kungsbacka arkitekturpris

Från och med 2016 är Kungsbacka arkitekturpris uppdelat i två kategorier, ett för bostadshus och ett för stadsmiljö. Tanken är att uppmärksamma god arkitektur som ger Kungsbacka en vackrare och trivsammare miljö. Priset har delats ut sedan 1993.

Föreslå kandidater

Nu kan du vara med och föreslå kandidater till Kungsbacka Arkitekturpris 2018. Du kan föreslå kandidater inom kategorin bostadshus och inom kategorin stadsmiljö.

Den bostad eller stadsmiljö som du föreslår ska vara färdigställt inom de fem senaste åren.

Skicka in ditt förslag senast 28 maj till info@kungsbacka.se. Gärna med en kort motivering.

Om Kungsbacka arkitekturpris

Bostadshuspris

Priset delas ut till ett nyligen färdigställt enbostadshus eller flerbostadshus som är nybyggt eller ombyggt. Byggnaden ska bedömas utifrån:

  • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden,
  • vilka boendekvaliteter den ger,
  • om den har hög kvalitet och omsorg i detaljutformning och materialval,
  • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitekturr.

Stadsmiljöpris

Priset delas ut till en nyligen färdigställd byggnad eller utemiljö som är nybyggd eller ombyggd. Det kan vara en privat eller offentlig byggnad eller grupp av byggnader, ett stadsrum eller ett parkrum som bidrar till en trivsammare miljö i Kungsbacka. Byggnaden eller utemiljön ska bedömas utifrån:

  • hur väl den är anpassad till stads- eller landskapsbilden och platsens kulturvärden,
  • om den har hög kvalitet i utförandet,
  • om den är en god representant för nutida och miljöanpassad arkitektur eller  landskapsgestaltning.

Byggnaden eller utemiljön ska inte vara äldre än fem år. Eventuella bygglov och detaljplaner som rör byggnaden eller utemiljön ska ha vunnit laga kraft.

Vinnare av Kungsbacka arkitekturpris 2017

Vinnare 2017

Invånare har röstat fram vinnarna av årets arkitekturpris. Villa Tiberg i Vallda fick priset för bostadshus och damm och vattenkanalen i Kolla Parkstad fick priset för stadsmiljö.

Läs mer om bidragen 2017

Boken Kungsbacka arkitekturpris 20 år

I samband med att arkitekturpriset firade 20 år gav kommunen ut boken Kungsbacka arkitekturpris 20 år. I boken finns alla vinnare presenterade med text och bild, samt vissa av de nominerade bidragen. En del hedersomnämnda byggnader får också plats. Boken hämtar du gratis i kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset.