Lära för livet-priset

Varje år delar Kungsbacka kommun ut Lära för livet-priset för betydelsefulla insatser inom förskoleverksamhet, grundskola, gymnasie- samt vuxenutbildning.

Prissumman är 20 000 kronor. Ambitionen är att respektive nämnd, Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning, inom denna ram ska kunna utse pristagare till 10 000 kronor.  

Genom priset vill nämnderna stimulera till utveckling inom alla delar av skolans verksamhet i Kungsbacka och belöna den eller de som genom sitt arbetssätt medverkar till detta. 

Alla kan lämna förslag

Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, arbetslag inom skolorna eller en enskild person kan premieras.

Föräldrar, elever, personal och övriga kommuninvånare kan ge förslag till pristagare. 

Förslaget till pristagare ska innehålla

  • Vem eller vilka som ska bli mottagare av Lära för livet-priset.
  • Motivering till eller varför den eller de som ska få priset bedöms värdiga.
  • Vem eller vilka som lämnat förslaget.

Samma person eller arbetslag kan inte få priset nästkommande år.

Den eller de som får priset kan använda prissumman inom sitt verksamhetsområde. 

Prisutdelning i kommunfullmäktige

Nämndernas Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning bedömer och utvärderar de inkomna nomineringarna. Priset delas ut av kommunfullmäktige.

Pristagare 2016

I år delade Förskola & Grundskola ut sin del av priset till Toråsskolans skolledning och personal (se bilden längst upp på sidan). Motiveringen lyder: Toråsskolan har visat hur man långsiktigt kan skapa den bästa skola som elever och föräldrar kan önska sig genom delaktighet, samverkan, ansvar och en gemensam vision.

Förskola & Grundskola representerades under prisutdelningen av rektorerna Camilla Wingne Jörgensen och Anders Jägerbrink samt Karin Hansson, lärare år 7-9, Jane Thörnblom, lärare år 4-6 och Daniel Claesson, fritidspedagog år F-3. 

Kontakta gärna