Leva livet-priset

Leva livet-priset delas ut till en person eller en arbetsgrupp inom Vård & Omsorg som har bidragit till att ge våra kunder bättre livskvalitet.

Enskilda och arbetsgrupper

Priset på 10 000 kronor ska fungera som uppmuntran och stimulans för medarbetare inom Vård & Omsorg . Både enskilda medarbetare och en hel arbetsgrupp kan nomineras.

Skapa livsglädje

Den eller de som får priset kan till exempel ha förbättrat arbetet på sin arbetsplats eller främjat samarbetet i arbetslaget.

Alla kan lämna förslag

Kunder, anhöriga, personal eller andra kommuninvånare kan lämna förslag på pristagare. Vård & Omsorgs arbetsutskott bedömer förslagen och beslutar sedan vem som får priset som delas ut på kommunfullmäktiges möte i september.

Nominering

Nästa nominering görs i maj/juni, 2018.

Kontakta gärna