Foto: Hannah Larsson

Befolkning

Kungsbacka kommun hade 80 247 invånare i oktober 2016. Under 2015 ökade befolkningen med 1 015 personer. 

Kungsbacka är, sett till invånarantalet, landets 26:e största kommun.
I Kungsbacka stad bor drygt 20 000 personer. 

Folkmängd per församling 31 december 2015

Kungsbacka, där Hanhals ingår 13 085 
Tölö 10 208
Älvsåker 3 626
Vallda 8 527
Släp 3 900
Frillesås 2 466
Landa 1 260
Ölmevalla, där Åsa ingår 6 536
Gällinge 727
Idala 348
Fjärås, där Förlanda ingår 6 332
Onsala 14 123
Kullavik 8 005
Totalt 79 143 invånare

Folkmängdens utveckling 

1805 14 222
1900 17 433
1930 14 734
1945 13 824
1960 14 454
1975 38 353
1980 43 536
1985 48 760
1990 54 220
1995 60 915
2000 65 113
2005 69 817
2010 75 025
2015 79 143

Kontakta gärna

Rasmus Wessberg
0300-83 40 05
rasmus.wessberg@kungsbacka.se