Stiftelser och fonder

Kungsbacka kommun har fått i uppdrag att förvalta och dela ut pengar från vissa stiftelser och fonder. 

Mer information om stiftelserna och fonderna finns att läsa under följande länkar: 

Kontakta gärna