Ekonomi

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda och det är politikerna som bestämmer hur pengarna ska användas. 

Så här får kommunen in sina pengar

  • Skatter 
  • Statsbidrag och andra bidrag 
  • Avgifter, som invånarna betalar för till exempel förskola, äldreomsorg, vatten, avlopp och avfall

För 2015 räknar vi med att invånarna betalar in 3 923 miljoner kronor i skatt.

Så här fördelar vi dina skattepengar

Laddar in Skattekollen...
Laddar...

Kontakta gärna