Vård & Omsorg

Vård & Omsorg (f.d. äldreomsorg) är en av Kungsbacka kommuns 12 förvaltningar.

Vård & Omsorg ansvarar för att ge vård och omsorg till personer som på grund av sjukdom, åldrande eller annan orsak behöver stöd i sin dagliga livsföring. Inom verksamheten finns olika former av omsorg såsom hemtjänst, trygghetsjour, hemsjukvård, olika boendeformer, avlösning, dagvård, äldrecenter, terapi, träffpunkter, anhörigstöd samt daglig verksamhet.

Vård & Omsorg har cirka 1200 anställda.

De avgörande besluten inom Vård & Omsorgs ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Vård & Omsorg.

Du som vill veta vart du ska vända dig, ring vårt direktnummer.

Telefon: 0300-83 51 83

Förvaltningschef Lillemor Berglund
0300-83 49 79
lillemor.berglund@kungsbacka.se  

Nämndsekreterare Cajsa Löfmark
0300-83 48 39
cajsa.lofmark@kungsbacka.se

Registrator Ann Häggblad
0300- 83 48 41
ann.haggblad@kungsbacka.se

Funktionsområden

Kvalitet, Utveckling och Säkerhet
Tf Verksamhetschef Ionie Oskarsson
0300-83 80 52
ionie.oskarsson@kungsbacka.se  

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (Mar)
Ulrika Ström
0300-83 49 43
ulrika.strom@kungsbacka.se 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (Mas)
Anna Gröneberg
0300-83 46 26
anna.groneberg@kungsbacka.se

Socialt ansvarig samordnare (Sas)
Therese Lindén
0300-835194
therese.linden@kungsbacka.se

Hemsjukvård & Rehabilitering
Verksamhetschef Ann-Helen Svensson
0300-83 43 20
ann-helen.svensson@kungsbacka.se

Verksamhetschef Helené Ljungqvist
0300-83 81 92
helene.ljungqvist@kungsbacka.se 

Äldreboende & Särskilt boende
Verksamhetschef Helené Ljungqvist
0300-83 81 92
helene.ljungqvist@kungsbacka.se 

Myndighetsutövning
Verksamhetschef Annamari Hassel
0300-83 54 16
annamari.hassel@kungsbacka.se

Kvarboende & Hemsjukvård Kvarboende
Verksamhetschef Ann-Helén Svensson
0300-83 43 20
ann-helen.svensson@kungsbacka.se

Stöd och styrning
Verksamhetschef Karin Clarin Färnlöf
0300-83 80 48
karin.farnlof-clarin@kungsbacka.se