Förskola & Grundskola

Förskola & Grundskola ansvarar för att planera och driva kommunens förskolor, dagbarnvårdare och öppna förskolor, grundsärskola samt grundskolor och fritidshem.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, tillhör också ansvarsområdet.

I Kungsbackas förskolor och grundskolor går cirka 10 000 barn och ungdomar. Förskola & Grundskola har 2 500 anställda.

Kungsbacka har ung befolkning med många barnfamiljer. Omfattningen av förskola och grundskola är i förhållande till den totala befolkningen större än i många andra kommuner.

De avgörande besluten inom Förskola & Grundskolas ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola.

Kontakter på förvaltningen

Förvaltningens mejladress: forskola.grundskola@kungsbacka.se

Den centrala förvaltningen innehåller enheterna Administration, Planering, Utveckling, Ekonomi och HR.

Kärnverksamheten det vill säga omsorg och utbildning för barn och elever 1-16 år, är indelad i tre geografiskt pedagogiska områden; Norr, Centrum och Söder. För varje pedagogiskt område finns en ansvarig verksamhetschef. Kontaktuppgifter till verksamhetschefer och enheter finner du via länkarna längst ner på sidan.

Förvaltningen leds av förvaltningschef Anette Liedström Hjorth.

Anette Liedström Hjorth
0300-83 41 49
anette.liedstrom-hjorth@kungsbacka.se

Administration

Verksamhetschef Hanna Leissner
0300-83 42 14
hanna.leissner@kungsbacka.se

Planering

Verksamhetschef Udo Weis
0300-83 40 34
udo.weis@kungsbacka.se

Utveckling

Verksamhetschef Lars Clemensson
0300-83 40 23
lars.clemensson@kungsbacka.se

Ekonomi

Ekonomichef Julia Tryggvadottir-Tollesson
0300-83 53 03
julia.tryggvadottir-tollesson@kungsbacka.se

HR

Personalchef Mia Granath
0300-83 44 19
mia.granath@kungsbacka.se

Fler kontakter på förvaltningen

Registrator Renée Rydberg
0300-83 41 45
forskola.grundskola@kungsbacka.se

Kommunikationsspecialist Kerstin Fredberg
0300-83 41 46
kerstin.fredberg@kungsbacka.se