Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning ansvarar för planering, utveckling och drift av kommunens

  • tre gymnasieskolor
  • gymnasiesärskola
  • yrkeshögskola
  • vuxenutbildning
  • studie- och yrkesvägledning
  • kommunens arbetslivsenhet
  • etablering av nyanlända

Gymnasie & Vuxenutbildning har 460 anställda.

De avgörande besluten inom Gymnasie & Vuxenutbildningens område fattas av politikerna i nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning.

Förvaltningschef
Cynthia Runefjärd
0300-83 35 95
cynthia.runefjard@kungsbacka.se 

Nämndsekreterare
Carin Johansson
0300-83 41 66
gymnasie.vuxenutbildning@kungsbacka.se 

Tf gymnasiechef
Christer Hagman
0300-83 33 01
christer.hagman@kungsbacka.se

Biträdande gymnasiechef
Sofia Rådström
0300-83 35 22
sofia.radstrom@kungsbacka.se

Verksamhetschef Kompetenscentrum
Karin Zetterman
0300 - 83 86 70
karin.zetterman@kungsbacka.se

Verksamhetschef Stöd & Styrning
Lotta Nord
0300-83 48 63
lotta.nord@kungsbacka.se 

Verksamhetschef Utveckling
Frida Fogelmark 
0300-83 44 25
frida.fogelmark@kungsbacka.se