Kontaktuppgifter

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till våra olika verksamheter.

Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium och Beda Hallbergs gymnasium

Karina Djurner, tf gymnasiechef
0300-83 35 95
carina.djurner@kungsbacka.se

Christer Hagman, biträdande gymnasiechef
0300-83 33 01
christer.hagman@kungsbacka.se

Aranäsgymnasiet

Elof Lindälvs gymnasium

Beda Hallbergs gymnasium

Kompetenscentrum 

Karin Zetterman, verksamhetschef
0300 - 83 86 70
karin.zetterman@kungsbacka.se

Kompetenscentrum

Kompetenscentrum - Vägledning

Angela Lyrhagen, enhetschef 
0300-83 54 08 
angela.lyrhagen-eliasson@kungsbacka.se

Vägledning

Kompetenscentrum - Vuxnas lärande

Frida Svärd, enhetschef och rektor
0300-83 86 69 
frida.svard@kungsbacka.se

Vuxnas lärande

Enheten för etablering

Tony Jivéus, tf enhetschef
0300-83 52 06
tony.jiveus@kungsbacka.se

Kompetenscentrum - Arbetsliv

Carina Björk, enhetschef Arbetsliv  
0300-83 54 93
carina.bjork@kungsbacka.se

Yrkeshögskolan Kungsbacka

Kerstin Uddenberg, rektor
0300-83 33 30
kerstin.uddenberg@kungsbacka.se

Yrkeshögskolan