Individ & Familjeomsorg

Individ & Familjeomsorg är en av Kungsbacka kommuns tio förvaltningar. Från 1 januari 2016 är Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorg en förvaltning. 

Förvaltningen ansvarar för att alla som vistas i kommunen har en skälig levnadsnivå och arbetar förebyggande för att förhindra uppkomsten av sociala problem.

Förvaltningen ger olika former av stödinsatser efter individers och familjers behov, med särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden.

Förvaltningen ansvarar för stödet till personer som har någon form av funktionsnedsättning till följd av skada eller sjukdom. Personen kan också ha en utvecklingsstörning eller ha en svår social funktionsnedsättning till följd av långvarig och allvarlig psykiskt sjukdom. 

De avgörande besluten inom Individ & Familjeomsorgs ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Individ & Familjeomsorg och nämnden för Funktionsstöd.

Förvaltningen har drygt 800 anställda. 

Förvaltningschef Eva Apelvi
0300-83 43 06
eva.apelvi@kungsbacka.se 

Nämndsekreterare Christel Ottosson
0300-83 51 62
christel.ottosson@kungsbacka.se

Nämndsekreterare Karolina Naij
0300-83 47 29
karolina.naij@kungsbacka.se

Nämndsekreterare Vera Lagerström
0300-83 45 19
vera.lagerstrom@kungsbacka.se

Koordinator och registrator Elin Forsne
0300-83 48 80 
elin.forsne@kungsbacka.se 

Kontakta gärna

Förvaltningschef Eva Apelvi
0300-83 43 06
eva.apelvi@kungsbacka.se