Enhetschefer

Boende för vuxna LSS och Socialpsykiatri

Camilla Gustavsson
Onyxvägen serviceboende, Södertrappan och Munkhättan
0300-83 53 35
camilla.gustavsson@kungsbacka.se

Bollvägen
Vikarierande enhetschefer, klicka här.

Tf Jessica Tengberg
Boda
0300-83 71 99
jessica.tengberg@kungsbacka.se

Carina Bengtsson
Frillebo, Linstugan och Västra Villastaden
0300-83 51 55
carina.bengtsson@kungsbacka.se

Kollagården servicebostad
Vikarierande enhetschefer, klicka här.

Liselott Tornberg
Skördevägen 3 och 7
0300-83 51 39
liselott.tornberg@kungsbacka.se

Rebecka Pettersson
Kyviksgården, Hammerö och Sandlyckan
0300-83 88 72
rebecka.pettersson@kungsbacka.se

Jennie Andersson
Kommunvägen, Hede och Prästgårdsängen
0300-83 51 20
jennie.andersson@kungsbacka.se

Josefin Duveskog
Björkris, Anneberg och Pölabo
0300-83 66 60
josefin.duveskog@kungsbacka.se

Helena Borgström
Strannegården, Tölö ängar, Kolla och Röda stugan
0300-83 40 54
helena.borgstrom@kungsbacka.se

Anna Bakkum
Skogsgläntan och Måå
0300-83 89 49
anna.bakkum@kungsbacka.se

Jeanette Zifferstedt
Apotekarängen, Bäckmansgård och Onyx gruppbostad
0300-83 47 82
jeanette.zifferstedt@kungsbacka.se

Korttidshem/gruppbostad och boende för barn och unga

Lilla Grönkulla
Vikarierande enhetschefer, klicka här.

Sofia Holz
Karsjö korttidshem och Tölö korttidshem
0300-83 51 68
sofia.holz@kungsbacka.se

Daglig verksamhet

Ing-Marie Magnusson
0300-83 51 02
ing-marie.magnusson@kungsbacka.se

Ann-Louise Lillberg
0300-83 47 55
ann-louise.lillberg@kungsbacka.se
 
Anna Angervall Clarin
0300-83 51 58
anna.a.clarin@kungsbacka.se

Socialpsykiatriskt stöd

Charlotta Öhman
Hemteam, Regnbågen och Klovstens hunddagis
0300-83 73 76
charlotta.ohman@kungsbacka.se

Personlig assistans

Catarina Tengberg
0300-83 47 57
catarina.tengberg@kungsbacka.se

Cecilia Holmgren
0300-83 46 31
cecilia.holmgren@kungsbacka.se 

Gunilla Edmundsson
0300-83 51 76
gunilla.edmundsson@kungsbacka.se

Jessika Johansson
0300- 83 51 80
jessica.t.johansson@kungsbacka.se 

Sara Pettersson
0300-83 73 67
sara.pettersson@kungsbacka.se

Ledsagarservice, stödfamiljer, avlösarservice och kontaktperson

Ellinor Lind
0300-83 46 27
ellinor.lind@kungsbacka.se

Boende för ensamkommande barn och unga

Jessica Rönnerfors
0300-83 47 52
jessica.ronnerfors@kungsbacka.se

Peter Wogelberg
0300-83 66 58
peter.wogelberg@kungsbacka.se

Isa Urun
0300-83 66 61
isa.urun@kungsbacka.se