Verksamheter och chefer

Myndighetsutövning, stöd och behandling

Verksamhetschef Yvonne Oliv
0300-83 49 90
yvonne.oliv@kungsbacka.se

Myndighetsutövning för barn, unga och vuxna samt för personer med funktionsnedsättning och ensamkommande barn och unga enligt socialtjänstlagen och LSS. BehandlingsInsatser för barn, unga och familjer. Tillstånd och tillsyn för servering och försäljning av alkohol. 

Boende och daglig verksamhet

Verksamhetschef Anna Bergsten
0300-83 51 63
anna.bergsten@kungsbacka.se

Insatser för personer med funktionsnedsättning i form av bostad med särskild service för vuxna och barn och daglig verksamhet.

Stöd i hemmet och sysselsättning

Verksamhetschef Diana Brovall
0300-83 51 34
diana.brovall@kungsbacka.se

Insatser för personer med funktionsnedsättning i form av personlig assistans, korttidsläger, avlösar- och ledsagarservice, sysselsättning och boendestöd.

Ensamkommande

Verksamhetschef Arian Faily
0300-83 66 44
arian.faily@kungsbacka.se

Drift av boenden för ensamkommande barn och unga.

Processledning och verksamhetsstöd

T f verksamhetschef Jenny Olsson
0300-83 45 20
jenny.olsson2@kungsbacka.se

Kvalitet, utveckling, administration, ekonomi, HR och kommunikation.