Miljö & Hälsoskydd

På Miljö & Hälsoskydd har vi ansvar för tillsyn enligt en rad lagar och förordningar inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, strålskydd, smittskydd, receptfria läkemedel och livsmedel.

Alla kan beröras av vår tillsyn, företag, organisationer och privatpersoner. Några exempel på vad vi har tillsyn över är avfallshantering, bostadshygien, vatten- och avloppsförsörjning, industriell verksamhet, kemikaliehantering, kalkningsåtgärder och fiskevård. Vi kontrollerar även att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker liksom att gällande livsmedelslagstiftning följs.

Miljö & Hälsoskydd är knappt 40 anställda.

De avgörande besluten inom Miljö & Hälsoskydds ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Förvaltningschef Annika Ekvall
0300-83 41 31
annika.ekvall@kungsbacka.se