Nyheter från Miljö & Hälsoskydd

Här samlar vi våra nyheter inom olika verksamhetsområden på Miljö & Hälsoskydd.

Miljöfarliga verksamheter (allt utom jordbruk)

2017

30 oktober
Vill du veta hur du hanterar båten miljövänligt?

Miljöfarliga verksamheter - jordbruk

2017

24 oktober
Förbud mot gödselspridning

12 oktober
Insamling av ensilageplast den 3 november

Små avloppsanläggningar

2018

17 april
Mikrofloran i avloppsvatten undersöks i ett nytt projekt


Hygien och smittskydd

 

Inomhusmiljö

2017
7 november

Uppskattade seminarier om smittor i förskolan

3 november
Förbud mot eldning

12 oktober
Vilka är de vanligaste smittorna i förskolan?

5 oktober 
Nu får du eldaNatur- och vattenvård

2018

16 mars
Flera fall av salmonellasmittade katter i Kunsgacka

8 mars
Så kan du undvika störande fågelhäckning

Kök och restauranger

2017

4 oktober
Rätt hantering av sushiris i Kungsbacka

Matbutik


Allmänt inom Miljö & Hälsoskydd

2018

24 april
Bakgrundsstrålning mäts samtidigt i hela landet

2017
2 oktober
Nu kan du få din myndighetspost digitalt