Plan & Bygg

Plan & Bygg är en av Kungsbacka kommuns tio förvaltningar. 

Plan & Bygg beviljar bygglov, prövar bygganmälan och lämnar förhandsbesked. Vi ansvarar för all detaljplanering inom kommunen, såsom nya planer för bostads-, industri- och serviceområden, och för de planer som redan finns i olika områden. Vi hanterar också kommunens kartverk, utför utstakningar av hus och samverkar med Lantmäteriet vid fastighetsbildningar.

Plan & Bygg har drygt 60 anställda. 

De avgörande besluten inom Plan & Byggs ansvarsområde fattas av politikerna i byggnadsnämnden. I de flesta bygglovsärenden har nämnden lämnat över ansvaret att fatta beslut till förvaltningens handläggare. När det gäller planärenden tas alla beslut av nämnden. 

Öppet hus varje måndag

Varje helgfri måndag mellan klockan 15 och 18 har vi Öppet hus. Då kan du som planerar att bygga eller vill ha hjälp innan du lämnar in handlingar träffa en handläggare för att få råd och information.  

Du kan inte boka tid till Öppet hus i förväg. När du kommer till stadshusets entré anmäler du dig i receptionen och blir inbokad på första lediga tid hos en handläggare. Efter det kan du antingen vänta kvar i stadshuset eller komma tillbaka till din bokade tid. Varje besök tar ungefär 15 minuter.

Om du har ett pågående ärende kan du boka tid direkt med din handläggare eller söka honom eller henne via Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.

Kontakta oss

Förvaltningschef
Gabriella Köhler Graf
0300-83 43 63
gabriella.graf@kungsbacka.se

Verksamhetschef administration
Hanna Ståhl
0300-83 44 38
hanna.stahl@kungsbacka.se 

Tf. Verksamhetschef bygglov
Hanna Ståhl
0300-83 44 38
hanna.stahl@kungsbacka.se 

Verksamhetschef karta
Maj-Gret Johansson
0300-83 43 85
maj-gret.johansson@kungsbacka.se

Tf. verksamhetschef plan
Viktoria Fagerlund
0300-83 40 31
viktoria.fagerlund@kungsbacka.se