Service

Service är Kungsbacka kommuns tredje största förvaltning.

Vi ger service inom en mängd olika verksamheter till kunder i den kommunala verksamheten. Vi lagar och serverar mat till förskolor, skolor samt till boenden inom äldreomsorg och handikappomsorg.

Till invånarna ger vi service i form av kundtjänsten Kungsbacka direkt, bostadsanpassning, personliga ombud samt ekonomi-, konsument- och energirådgivning.

Vi ansvarar för kommunens lokalförsörjning och har uppdraget att bygga, förvalta, städa och hyra ut lokaler till kommunens verksamheter.

Service tillhandahåller också intern service för kommunens verksamheter, som IT, personalförsörjning, administration, inköp och medietjänster.  

De avgörande besluten inom Service ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Service.

Förvaltningschef Lars Nyström
0300-83 42 13
lars.nystrom@kungsbacka.se

Expedition och registrator
0300-83 47 17  

Affärsområden

Administration & Inköp

Här finns verksamheterna upphandling och e-handel samt den administrativa funktionen för Service och kommunledningskontoret.

Verksamhetschef Inköp
Pehr Helsing
0300-83 40 73
pehr.helsing@kungsbacka.se 

Kundstöd

Affärsområdet är inriktat på support och rådgivningsfrågor. Där ingår verksamheterna Service direkt, kundcentret Kungsbacka direkt, Digitalt center och Rådgivning & Media.

Enhetschef Service direkt
Annika Björnefeldt
0300-83 44 45
annika.bjornefeldt@kungsbacka.se 

Enhetschef kundcenter
Lizette Andersson
0300-83 48 06
lizette.andersson@kungsbacka.se

Tf verksamhetschef  Digitalt center
Förvaltningschef Lars Nyström
0300-83 42 13
lars.nystrom@kungsbacka.se

Enhetschef
Rådgivning & Media
Eva Norrand Andersen
0300-83 40 53
eva.norrand-andersen@kungsbacka.se

Personalförsörjning

Här finns lönecenter, bemanning och rekrytering.

Enhetschef Lönecenter
Karolina Bergdahl 
0300-83 44 34
karolina.bergdahl@kungsbacka.se 

Personalchef Bemanning & Rekrytering
Karl Persson
0300-83 48 05
karl.persson@kungsbacka.se 

Produktion

Här finns Lokalvård, Fastigheter, Lokalförsörjning, Måltider.

Verksamhetschef Fastigheter
Ulrika Granfors
0300-83 40 98
ulrika.granfors@kungsbacka.se 

Enhetschef Lokalförsörjning
Maria Rosenberg
0300-83 44 30
maria.rosenberg@kungsbacka.se 

Verksamhetschef Lokalvård
Ann-Cathrine Roxhage
0300-83 42 38
ann-cathrine.roxhage@kungsbacka.se 

Verksamhetschef Måltider
Annika Åkerlund
0300-83 43 36
annika.akerlund@kungsbacka.se