Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning ansvarar för:

  • Gymnasieskola och gymnasiesärskola
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Yrkeshögskoleutbildningar
  • Kompetenscentrum
  • Enheten för Arbetsliv
  • Enheten för Vägledning
  • Enheten för Etablering

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning har 11 ledamöter och 9 ersättare. 

Ordförande: Ulrika Landergren (L)
0300-83 42 35
ulrika.landergren@kungsbacka.se 

1:e vice ordförande: Marianne Pleijel (M)
0300-601 94
marianne.pleijel@kungsbacka.se 

2:e vice ordförande: Susann Petrusson (S)
susann.petrusson@kungsbacka.se 

Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Kontakta gärna