Arbetsmiljö

Vi vill att arbetsmiljön i Kungsbacka kommun ska präglas av:

  • Att alla har ett ansvar som innebär delaktighet och solidaritet, men också skyldigheter och rättigheter att agera när något inte fungerar.
  • Att alla ska kunna känna arbetsglädje och engagemang för sitt arbete.
  • Att alla ska ha rätt förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och känna trygghet i utförandet.
  • Att alla ska ha rätt att vara med och påverka vilket leder till engagemang och att kunskaper tas till vara.
  • Att kommunikation och respekt för varandras åsikter är en del av vår gemensamma värdegrund
  • Att arbetsmiljöarbetet ska präglas av framförhållning och systematik
  • Att samverkan sker utifrån våra olika mandat för att finna gemensamma lösningar.

Arbetsmiljöpolicyn är framtagen i samverkan mellan arbetsgivaren och fackliga företrädare. Den har bearbetats på arbetsplatsträffar och bygger därför på våra gemensamma uppfattningar.