Flexibel arbetstid

Många som jobbar i  Kungsbacka omfattas av avtal om årsarbetstid och flexibel arbetstid. Det gör att du, då det är möjligt, kan påverka din arbetstid. Flextid förutsätter att det finns ett förtroende och ömsesidig respekt mellan arbetsgivare och medarbetaren samt de fackliga organisationerna.

Flextid får inte innebära att arbetets kvalitet och servicenivå försämras. Det får inte heller innebära att den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön försämras eller motverkar de bestämmelser som till exempel gäller övertid enligt arbetstidslagen. Detta förutsätter planering och samverkan i arbetsgrupperna.

Ansvarig chef har ett ansvar för att följa upp och stämma av både flextidssaldo och övertid med medarbetare.