Föreningar

Kom i konst

Kom i konst är vår konstförening som alla anställda i Kungsbacka kommun kan vara medlemmar i. Konstföreningens mål är att väcka, underhålla och sprida konstintresset bland de anställda. De gör vi genom att

  • stödja kulturell och skapande verksamhet
  • ordna utställningar, studieresor mm för medlemmar och deras anhöriga
  • ordna föreläsningar och diskussionsaftnar samt befrämja studieverksamhet i konst
  • köpa in och lotta ut konstverk till medlemmar.

Läs mer om föreningen på deras webbplats.