Foto: Hannah Larsson

Övriga förmåner

Som medarbetare i Kungsbacka får du ett antal förmåner som bidrar till din trygghet såväl i arbetslivet som privat. För vi tror att om du känner dig trygg i din vardag, så ökar chanserna att du mår bra på jobbet – och tvärtom.

Gratis rådgivning

Alla medarbetare får tillgång till personalstöd för rådgivning. Det kan gälla relationsproblem eller juridiska och ekonomiska frågor.

Tjänstepension

Du får kommunal tjänstepension KAP-KL som består av följande förmåner:

  • Avgiftsbestämd ålderspension.
  • Förmånsbestämd ålderspension
  • Särskild avtalspension (till vissa grupper)
  • Pension till efterlevande

Läs gärna mer på Pensionsvalet om KAP-KL.

Du blir försäkrad

Som anställd i Kungsbacka kommun får du tre förmånliga försäkringar:

  • AGS-KL - Ett komplement till sjukersättningen
  • TFA-KL - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • TGL-KL - Tjänstegrupplivförsäkring

Terminalglasögon

Om du arbetar vid dator kan du ha rätt till synundersökning, som arbetsgivaren betalar. Om synundersökningen visar att det finns behov av terminalglasögon kan vi betala för dem.

Du får mer information om dina förmåner under din introduktion.