Friskvård

Man mår bra av att röra på sig! Därför subventionerar Kungsbacka kommun motion och friskvård för medarbetarna, men även rådgivning för viktnedgång eller tobaksavvänjning. Förvaltningarna och enheterna kan ha egna överenskommelser om motion på arbetstid eller särskilda hälsofrämjande insatser, som motion i grupp på fritiden eller subventionerat deltagande i motionslopp.

Friskvårdsbidrag

Alla kommunens anställda får bidrag med 75 procent av kostnaden för träning och massage. Bidraget är högst 1 500 kronor per kalenderår.

Kostrådgivning och tobaksavvänjning

Friskvårdsersättningen kan utnyttjas till att få kostrådgivning för viktminskning och för hjälp att sluta röka. Kostnader för hjälpmedel, som nikotinplåster eller –tuggummi samt måltidsersättning subventioneras inte.