Introduktion för nyanställda

För nyanställda medarbetare och chefer tycker vi att det är viktigt att förmedla hur kommunen som helhet fungerar och hur du passar in i verksamheten. Därför får du som är anställd minst sex månader, genomgå en introduktion för nyanställda.

Vårt mål är att du ska få ett bra mottagande på den förvaltning du tillhör och lära känna din arbetsledare och kolleger. Du får även en webbaserad guide för att lära dig att hitta information på vårt intranät och en förklaring till hur kommunen styrs och verksamheterna hänger ihop.

Se gärna filmen En dag i Kungsbacka där några medarbetare berättar om sitt arbete.