Kompetensutveckling

Varje år får du möjlighet till kompetensutveckling både för dig personligen och tillsammans med dina kolleger. Kompetensutveckling och utveckling av vårt arbete går hand i hand. Vi tror att den som får lära sig nya saker och utvecklas i sin yrkesroll blir engagerad och strävar efter att utvecklas ytterligare.

I Kungsbacka strävar vi efter att ständigt ge bättre service till kommunens invånare. Då är det viktigt att vi utvecklar våra medarbetare och ledare.

Men kompetensutveckling är inte bara kurser och utbildning, utan även att vi har ett arbetssätt som uppmuntrar oss att lära av varandra i vardagen, och att alla deltar.

Möjligheterna till kompetensutveckling varierar mellan förvaltningarna men vi ser gärna att du håller dig uppdaterad med de senaste kunskaperna. Därför bidrar vi till kostnader som du har för kurslitteratur vid fritidsstudier inom ditt yrkesområde.